Nov 7, 2013

How to Disappear Completely.

Rasa boleh datang dengan dua rupa keadaan. Satu yang datang sendiri kerana persediaan sudah tersedia. Dan satu yang dicari dan dicuba sungguh untuk ber-rasa.

No comments: