Nov 8, 2012

Flower Power,

Dah sampai kepada gua satu zaman, yang gua rasa tiada apa pun yang memberikan makna lagi. Satu zaman yang lelah. Buat apa satu pun tidak akan sudah yang macam-macam dulu tu. Oh, kata ganda.

1 comment:

Anonymous said...

Kadang-kadang tak semua perubahan itu buruk. Mungkin manusia suka berada di zon selesa dan tak mahu berganjak. Sekalipun sudah tidak yang "macam-macam dulu tu", tak bermakna yang macam-macam sekarang itu teruk.