Aug 22, 2012

Menjernihkan Draft 5. (Satu piring yang penuh rahsia.)

Bagi Abdul sebuah piring terbang adalah perkara normal di kawasan perkampungannya itu. Seperti nasi di dalam kemasyarakatan melay

No comments: