Jul 19, 2011

Gua mahu menulis sesuatu, maka gua menaip. Sebenarnya...

Semua perkara adalah kompleks dan jarang-jarang tidak linear. Dan perkara yang kompleks itu, adalah seperti suatu hubungan matematik, satu kepada banyak atau banyak kepada satu. Kompleks, sebenarnya, tapi boleh dijadikan linear juga sebenarnya. Cuma caranya susah.

No comments: