Jun 4, 2011

Pembacaan semula

Selalu apa yang disuggestkan dua tiga minggu yang lepas dalam blog ini adalah pembacaan semula. Tapi kenapa dengan pembacaan semula? Sesuatu yang dibaca semula, biasanya mungkin ada menghasilkan efifani yang baru, yang lebih lain dan tidak seperti yang kita pernah faham melalui pembacaan sebelum ini.

Dan ini adalah benar untuk setiap acara pembacaan. Misalnya orang yang membaca buku teks pada kali pertama takkan sama dengan mereka apabila mereka membacanya semula pada kali yang ketiga mahupun ke empat.

Dan untuk itu, kalau lompat, dan lompat dan lompat tetapi selalu jatuh. Bangun semula dan jatuhlah lagi. Sebab jatuh kali pertama tak sama dengan yang kedua, tak sama dengan jatuh kali ketiga. Itu, adalah subjektif yang dihormatkan kepada perspektif masing-masing. Itu adalah, asas.

No comments: