Mar 27, 2011

Xi Shua shua. Ha ha.

Macam mana kalau tiba-tiba semuanya gelap? Seperti sebuah vidio yang sedang memfading-out?

Biar sahaja semuanya gelap, nanti akan terang semula. Kalau tak sekarang, mungkin dalam interval dua puluh saat nanti terang semula. kalau tidak juga, mungkin dalam interval empat puluh saat. Kalau tidak juga, periksa semula skrin anda.

Kalau rosak, pergi hantar untuk pembaikan. Kalau tidak, pergi cari skrin lain kepunyaan orang lain, dan pinjam. Mungkin akan elok, dan nampak semuanya terang semula.

Kalau sudah terang jangan lupa tanpa cahaya, siapa kita?

No comments: