Feb 11, 2011

Apa yang mulanya adalah kosong dan akhirnya adalah kosong? Setiap yang ada di dunia adalah sebahagian dari kestabilan, dan akhirnya nanti akan berusaha menjadi kepada stabil. Maka kalau sesuatu itu hilang, sesuatu itu jadi seperti yang lain, maka ianya telah stabil. Maka seharusnya adalah tahniah bukan? Semuanya terabadi dan tak mungkin akhirnya menjadi kosong.

No comments: