Jan 28, 2011

Enlaitmen.

Membaca dalam gelap orang kabor boleh rosakkan mata. Tapi kalau membaca dalam gelap , unsur saspennya tinggi, kadar kelajuan membaca jadi perlahan dan yang itu; boleh membikinkan pemahaman tinggi dalam pembacaan. Seterusnya kalau ada, menaikkan emosi dan merencatkan kebosanan terhadap elemen yang dibaca.

Cuba kita kasik sikit elemen enlaitmen. Pembacaan dalam terang maksudnya. Unsur saspennya kurang, kadar kelajuan membaca meningkat. Dan yang itu; boleh membikinkan pemahaman terhadap subjek bacaan kurang. Merencatkan fasa-fasa eksaitmen, serta menidakkan unsur-unsur seprais. Dan untuk itu, harga kesemua itu. Nilainya adalah kesihatan mata.

Gelap dan terang. Enlaitmen dan klules. Pilih dan pilih.

No comments: